top of page

  En wat nog meer?  

Kennis op orde

Om verder te kunnen met onze opbrengsten en om de samenwerkingen die we hebben gesmeed te laten vliegen zijn er volgens De Bouwagenda nog een aantal randvoorwaarden die aangepakt moeten worden. Zonder toekomstbestendig energiesysteem, zonder De Rekenkern, zonder industrialisering en zonder ontzorgingsmodel om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij hun verbouwing, stokt de opgave.

  Wat moet er nog gebeuren?

Regie op de opgave

Binnen onze Roadmaps en themas hebben we gezorgd voor organisaties die klaarstaan om de opschaling van de opgave aan te pakken. Alleen: zonder visie gericht op de lange termijn en de wil van de bouwsector en de overheid om intensief samen te werken zal er niets gebeuren. Er is een cultuurverandering en nieuw leiderschap nodig om de opgave te laten vliegen. 

  Wat hebben we gedaan?

Roadmaps en Thema's

Wij hebben binnen onze Roadmaps en Thema's instrumenten ontwikkeld om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in 2050 grootschalig aan te pakken. Onder andere De Renovatieversneller, het BTIC, de DigiGO en het Bestuurdersnetwerk Infra zijn enkele van onze opbrengsten. Wat was het idee achter die organisaties? En wat was onze werkwijze? 

bottom of page