top of page

De hoofdrolspeler

Rogier Mattousch

Programma adviseur en plaatsvervangend programmadirecteur | Arcadis

Wat is er goed gelukt?

Etty, Barbara en ik hebben een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van de Actieagenda Wonen die is opgesteld door 34 partijen die allemaal dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Dat zijn partijen uit de markt, de overheid en het maatschappelijk veld.

 

Wij hebben vanuit De Bouwagenda het hoofdstuk verduurzaming mogen trekken. We hebben met alle betrokken partijen een mooie consensus weten te bereiken over hoe duurzaamheid de komende 10 jaar vorm moet krijgen in het bestaande corporatiebezit. Er komen de komende 10 jaar jaarlijks 45.000 woningen op de verduurzamingsmarkt. Dat is nog niet genoeg, maar wel een mooie stap richting 1,5 miljoen woningen 2030. Daar hebben we met al die partijen ook een handtekening onder gezet.

Wat is er minder goed gelukt?

De opgave is enorm. We hadden in het begin dan ook 6 Thema’s en 11 Roadmaps waar we aan gingen werken. Gaandeweg vielen er Roadmaps en Thema’s af omdat we met het team moesten kijken: ‘Op welke onderwerpen is onze inzet het meest effectief?’ Niet op alle onderwerpen hadden we genoeg toegevoegde waarde, maar ook  gezien de tijd en de capaciteit die we hadden moesten we de focus vernauwen. Deel is dat jammer. We hadden graag alles aan willen pakken.

 

Inzicht

Pak de opgave aan met een bepaalde mate van naïviteit. Het is zo groot dat je je kunt afvragen: ‘Is de verduurzaming van de gebouwde omgeving wel haalbaar binnen de gestelde tijd?’ Maar elke poging om daar te komen is waardevol en prijzenswaardig. Zoals Pipi Langkous zou zeggen: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’’

 

We hebben gezien dat je voor voldoende draagvlak voor een verandering genoeg partijen aan boord moet hebben om daadwerkelijk te gaan veranderen. Maar je moet ook oppassen dat je niet te veel partijen mee wilt nemen in de besluitvorming, want dan kom je uit op een compromis met een laag ambitieniveau. De sweet spot hierin vinden vergt onderzoek en voorwerk waarin je gaat aftasten hoe de beoogde partijen in een onderwerp staan. Hiermee valt of staat je plan.

Rogier Mattousch

Als projectadviseur ben ik betrokken geweest bij de inhoudelijke dossiers over de ontzorging van Particuliere woningeigenaren, De Renovatieversneller en Bruggen en Sluizen. Het was mijn taak om de overview op de dossiers te houden. Er is zoveel inhoud en de onderwerpen zijn enorm complex. Je loopt dan als team het risico dat je projecten steeds groter gaat maken. Ik zorgde ervoor dat we de doelen van De Bouwagenda in het vizier hielden en dat we daar ook deliverables op maakten.

Bouwagenda biografie 

bottom of page