top of page

Woningeigenaren moeten helderheid krijgen over welke maatregelen het best zijn voor hun woning voor een spijtvrije verbouwing en bedrijven in de bouw- en technieksector moeten weten in welke richtingen ze kunnen denken om te gaan investeren in innovaties.

Daarvoor adviseren wij dat er als eerst een investering gedaan wordt in kennis. Kennis over de verduurzamingsmaatregelen die we moeten nemen in gebouwen door middel van een supercomputer (De Rekenkern) die precies per specifieke (type)woning berekent wat de meest effectieve maatregelen zijn in comfort en prijs. En we moeten kennis hebben over ons energiesysteem. Want wat blijkt: ons huidige energiesysteem is nog niet klaar voor een toekomst zonder aardgas. Welke warmte- en energiebronnen gaan we in Nederland dominant gebruiken? Welke ingrepen moeten we dan doen om “het net" toekomstbestendig te krijgen? Het is hierbij goed te weten dat de keuzes over de werkzaamheden van vandaag aan het hoofd-energienet 10 jaar geleden gemaakt zijn. Geen tijd te verliezen dus.

Ontzorg particulieren, corporaties en bouwers

Wanneer je weet welke energiebronnen en warmtebronnen we kunnen gaan gebruiken in de gebouwde omgeving en wat de meest effectieve maatregelen zijn per specifieke woning. Is een grootschalige uitrol van de verduurzamingsopgave dichterbij. Deze kennis geeft de kaders waarbinnen iedereen de volgende stap kan gaan zetten. Vervolgens zullen we de partijen op gang moeten helpen die het werk moeten gaan doen. Denk dan aan zowel ondersteuning bij het proces als het beschikbaar stellen van geld. Bijvoorbeeld corporaties kunnen dan door middel van  het ondersteunings- en subsidieprogramma De Renovatieversneller in gezamenlijkheid honderden en straks zelfs duizenden dezelfde type woningen op de markt brengen.
We kunnen particulieren gaan ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning.

Bedrijven kunnen aan de slag met standaardisatie en industrialisatie en met slimme werkprocessen opdat de kosten van de verduurzaming omlaag gaan. Alleen moeten we ze dan wel gaan helpen bij het nemen van risico’s om in deze nieuwe markt te stappen en te innoveren, bijvoorbeeld met een waarborgfonds.

De sleutel naar de volgende stap

In het echt gaan doen nu in de praktijk en gebruik te maken van ons voorwerk.
Wij hebben in de route naar aardgasvrij wonen vier projecten opgestart die op het kantelpunt staan van de uitvoering. Onze oproep is: maak af waar wij aan begonnen zijn. Pak dat als startpunt, niet omdat wij het bedacht hebben, maar omdat we dit met zijn allen bedacht hebben. En ga leren wat het beste werkt in de praktijk richting  echt grootschalig aan het werk gaan.

Kennis over de route naar aardgasvrij wonen

De belangrijkste sleutel naar een grootschalige aanpak van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het creëren van meer duidelijkheid over de stappen die we moeten nemen binnen de verduurzamingsoperatie. Wanneer de overheid regie pakt en door kennis gefundeerde beleidskeuzes maakt over de uitrol van de verduurzaming maakt dat het makkelijker voor bewoners, bouwbedrijven, corporaties en adviseurs om zelf keuzes te maken en stappen te zetten. Het geeft ze handelingsperspectief.

<
bottom of page