top of page

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door toenmalig ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het was in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda. 

 

De Taskforce bestond uit 13 bevlogen vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen). Hun functie was om op hoog bestuurlijk niveau belemmeringen in onder andere wet- en regelgeving te benoemen en te agenderen. Zij hadden de mogelijkheid om vanuit hun brede netwerk partijen bij elkaar te brengen om coalities te smeden rond Roadmaps of Thema’s met het doel dat die coalities uiteindelijk zelf de opgave zouden gaan ‘dragen’. De Taskforceleden hebben ieder gedurende 4 jaar een enorme betrokkenheid gehad bij De Bouwagenda en zijn trekkers geweest op verschillende projecten. Ook na het einde van De Bouwagenda zijn velen van hen nog actief in de coalities of organisaties die door De Bouwagenda zijn geïnitieerd.

De Taskforce

Bernard Wientjes (Voorzitter)

Bernard Wientjes (Voorzitter)

Voorzitter

Michèle Blom

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Chris Kuijpers

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK

Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

Voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland.

Elphi Nelissen

Elphi Nelissen

Lid College van Bestuur Fontys Hogescholen

Pieter Litjens

Pieter Litjens

Directeur-bestuurder van CROW

Albert Martinus

Albert Martinus

Voorzitter Stichting Rondom GWW

Ben van Berkel

Ben van Berkel

Founder & architect UNStudio.

Koene Talsma

Koene Talsma

Adviseur, onder andere voor de Raad van Bestuur van Dura Vermeer.

Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

CEO van de Tauw-groep.

Claudia Reiner

Claudia Reiner

Vicevoorzitter Techniek Nederland

Rob van Wingerden

Rob van Wingerden

Oud-CEO van de Koninklijke BAM groep

Joanne Meyboom

Joanne Meyboom

Directeur van de divisie Building Technologies bij Siemens Nederland N.V.

bottom of page