top of page

De hoofdrolspeler

Barbara van der Ploeg

Zelfstandig adviseur

Wat is er goed gelukt?

Het oprichten van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum is een succes. Er zat veel gevoel van eigenaarschap bij alle betrokkenen. Iedereen had door dat er een topsectorachtige structuur moest komen voor de bouw- en technieksector waarbinnen innovaties en innovatiebehoeften aan elkaar verbonden moest worden. Het was een zaak van ‘aan elkaar knopen’ van mensen en een richting aangeven waarop dat ‘centrum’ zou moeten werken. In het niet-normale hebben we ervoor gezorgd dat niet de voor de hand liggende mensen op die post kwamen, maar juist degenen die de goede competenties hadden voor deze nieuwe manier van werken.

 

Ook de werksessies energiesysteem zijn erg goed gelukt, daar zaten we als Bouwagenda echt op de top van ons kunnen. Dit hebben het laatste jaar opgepakt. We hebben onze complete werkwijze, waaronder ‘de meesterlijke lobby’, toegepast om iedereen in het speelveld van de gebouwde omgeving en het energiesysteem te overtuigen van de samenhang van de opgaven. Dat resulteert er uiteindelijk in dat men heeft toegezegd zich hard te gaan maken voor een routekaart naar de warmte- en energiebehoeften van Nederland in de nabije toekomst. Dit is wat ons betreft een randvoorwaarde voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 

Wat is er minder goed gelukt?

  • De Renovatieversneller met daarin de leerpunten vanuit Wind op Zee, is achteraf te snel door ons losgelaten.

  • Het subsidiëren van De Rekenkern is tot op heden niet gebeurd.

  • Het ‘organiseren’, industrialiseren en tot betere processen verleiden van de bouwsector staat nog in de kinderschoenen.

  • De overheid heeft, ondanks dat we door hen zijn opgericht, soms moeite gehad met het gedachtegoed van De Bouwagenda. Dit heeft in een aantal gevallen vertragend gewerkt.

 

Inzicht

Besef dat voor alles wat op de normale manier opgelost zou kunnen, de Bouwagenda niet nodig zou zijn geweest. Je probeert dus altijd dingen voor elkaar te krijgen die niet normaal zijn en dus heel lastig zijn voor mensen en partijen om te omarmen. Er gaat tijd overheen en heel veel kennisoverdracht aan vooraf voordat je mensen zover hebt dat er beweging komt op een dossier.

Barbara van der Ploeg

De Roadmaps particuliere woningvoorraad en de huurwoningen waren twee van de meest complexe dossiers van de Bouwagenda. Het was toen ik kwam in augustus 2017 ook onduidelijk hoe de samenhang was met andere dossiers zoals hoogbouw, utiliteit, energie en zorg. En het was nog zoeken naar de juiste aanpak. Ik ben toen begonnen met het onderzoeken welke partijen wat deden binnen het onderwerp, wat de governance-structuren waren en welke kennis we tot ons moesten nemen.

Bouwagenda biografie 

bottom of page