top of page

Geen compromissen

Je moet niet naar een compromis, maar naar consensus.

Onafhankelijke partij

Je hebt een onafhankelijke, ‘cut the crap’ partij nodig die het werk van De Bouwagenda blijft doen. Je hebt een club nodig die het overzicht houdt. Loopt de opgave weer wat stroef, dan hebben we weer wat versnelling nodig.

Veranderen is geen doel op zich

Alles wat wij in het werk hebben gezet is om te veranderen. Maar niet vanuit de gedachte dat veranderen een doel is. Vanuit de gedachte: Er zijn handige manieren om te versnellen. Niet door te zeggen: Jij moet dit doen. Maar door te zeggen: Ik snap jouw belang, maar eigenlijk hebben we een gezamenlijk doel. Over het algemeen weten partijen in de brede bouwsector allang dat ze tot elkaar zijn veroordeeld.

Meanderen naar je doel

Maak afspraken concreet, maar weet: Er is geen recht pad om doelen te realiseren

Integraliteit

Geef mensen de ruimte om samen met andere stakeholders integrale oplossingen te realiseren.

Regie bij de overheid

Complexe vraagstukken vragen om heldere regie van uit de overheid. Stuur op samenwerken en stuur op daar waar de energie zit en toon lef in het maken van keuzes. En steeds vaker zal dit een interdepartementale samenwerking vragen.

Gebruik een drijfveer

Het succes van een samenwerking zoals binnen De Bouwagenda is voor een groot deel te danken aan het feit dat het om een ‘dedicated groep’ mensen ging die vanuit hun eigen drijfveer hard hebben gewerkt aan oplossingen voor onze opgave. Zodra die groep te groot wordt, ben ik bang dat de slagvaardigheid zal afnemen. Per dossier zal een programmateam nodig zijn die het werk achter de schermen verzet en er is  commitment vanuit de politiek en voldoende budget nodig om hiermee verder te kunnen.

Lage adem voor vernieuwen

Besef dat voor alles wat op de normale manier opgelost zou kunnen, de Bouwagenda niet nodig zou zijn geweest. Je probeert dus altijd dingen voor elkaar te krijgen die niet-normaal zijn en dus heel lastig zijn voor mensen en partijen om te omarmen. Er gaat tijd overheen en heel veel kennisoverdracht aan vooraf voordat je mensen zover hebt dat er beweging komt op een dossier.

Dealmakers

Het komt aan op mensen: Zonder dealmaker op bestuurlijk en politiek niveau geen resultaat. 

Vertrouwen opbouwen

Blijf aandacht besteden aan pre-concurrentie: vertrouwen in elkaar opbouwen en hier in blijven investeren is noodzakelijk om verder te komen in de opgave. 

Verleid de mensen

Om schaal en kostenreductie te realiseren is van groot belang dat bewoners meebewegen. Hiervoor nodig dat bewoners ook echt worden verleidt

Lessen & inzichten

Hoewel de enorme opgave om met de bouwsector de gebouwde omgeving te verduurzamen op zich niet nieuw was gingen we er anders over nadenken toen we zelf aan de slag gingen met de opgaven. We ontdekten verbanden. We begonnen te zien waarom schijnbaar slimme oplossingen niet werken in de praktijk. 

 

De kern van het delen van deze inzichten is dat we mensen uit verschillende hoeken van bouwsector willen inspireren en voeden met onze kennis. Zo ontstaat gedeelde betekenis en begrip. En hopelijk de energie om blijvend de samenwerking in de Bouwsector te veranderen. Ook na De Bouwagenda.

Lessen & inzichten

Hoewel de enorme opgave om met de bouwsector de gebouwde omgeving te verduurzamen op zich niet nieuw was gingen we er anders over nadenken toen we zelf aan de slag gingen met de opgaven. We ontdekten verbanden. We begonnen te zien waarom schijnbaar slimme oplossingen niet werken in de praktijk. 

 

De kern van het delen van deze inzichten is dat we mensen uit verschillende hoeken van bouwsector willen inspireren en voeden met onze kennis. Zo ontstaat gedeelde betekenis en begrip. En hopelijk de energie om blijvend de samenwerking in de Bouwsector te veranderen. Ook na De Bouwagenda.

bottom of page