top of page

Bruggen & sluizen

Nederland staat de komende tientallen jaren voor een omvangrijke renovatieopgave voor bruggen en sluizen. De periode is aangebroken waarin de veertigduizend bruggen en viaducten en 137 sluizen, die in het bezit zijn van verschillende overheden, vervangen moeten worden. 

Machteld de Kroon (TNO) en Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat) vertellen waarom zij denken dat het Bestuurdersnetwerk Infra hier een bijdrage aan zal leveren.

Energie-infrastructuur

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan een toekomst-bestendig en duurzaam energiesysteem. We streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Er moet ruimte gemaakt worden voor duurzame bronnen (bijvoorbeeld wind, zonlicht, water en aardwarmte) voor elektriciteit en warmte met een daarbij behorende infrastructuur.

Maarten Otto, CEO van Alliander vertelt over zijn ervaring met de werksessies van De Bouwagenda en welke stappen we moeten zetten om dat energiesysteem van de toekomst te kunnen maken.

Verduurzaming scholen

Veel onderwijsvastgoed stamt uit de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw en is van slechte kwaliteit en heeft een ongezond binnenklimaat. Het grootschalig toekomstbestendig en duurzaam maken van onderwijsgebouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de afspraken gemaakt zoals in het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord.

Taskforcelid Joanne Meyboom (Siemens) blikt terug op deze Roadmap die moeilijk in beweging kwam en geeft haar visie op de beweging die toch is gekomen door COVID-19.

Particuliere woningvoorraad

De Bouwagenda wil de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling brengen met als doel om voor 2050 de gehele particuliere voorraad van 4,5 miljoen woningen te verduurzamen naar CO2- en energieneutrale woningen. 

4 Gemeenten sluiten zich aan bij het leerexperiment van De Bouwagenda. In de praktijk zal onze visie op een collectieve aanpak voor totaalontzorging worden getest. Huibert Boer, van de Gemeente Leusden en Roland Bronckers van de Gemeente Veldhoven geven aan waarom ze meedoen.

Gereguleerde huurwoningen

Er zijn in Nederland circa 1,5 miljoen sociale huurwoningen met een energielabel C of lager. Dat is 70% van de woningvoorraad. Wanneer woningcorporaties gezamenlijk hun woningen zouden aanbieden aan de markt ontstaat er een volume dat marktpartijen de continuïteit geeft om op te kunnen innoveren. Die schaal zorgt op den duur weer voor kostenverlaging en daar profiteren ook de particuliere woningeigenaren van.

De Bouwagenda heeft De Renovatieversneller geïnitieerd, een ondersteunings- en subsidieprogramma waar meerder corporaties zich samen met marktpartijen in een consortium kunnen opgeven. De co-makingalliantie uit Utrecht vertellen waarom zij meedoen.

Toekomstbestendige waterhuishouding

Dit onderwerp is grotendeels geborgd door het besluit om onze kennis en activiteiten over te dragen aan de Delta-commissaris. Veel van onze activiteiten hadden overlap met het Deltaprogramma.

Bestaande hoogbouw

Op dit onderwerp kon De Bouwagenda met haar invloed geen verschil maken.

Utiliteitsbouw

Op dit onderwerp kon De Bouwagenda met haar invloed geen verschil maken. Wel volgden we de ontwikkelingen nauwlettend.

Vervanging en nieuwbouw

Dit onderwerp is geborgd door het besluit om nieuwbouwwoningen voortaan aardgasvrij op te leveren. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht.

Wonen en zorg

Op dit onderwerp kon De Bouwagenda met haar invloed geen verschil maken.

Aardbevingen

Dit onderwerp is geborgd bij de Nationaal Coordinator Groningen. Ons advies om verduurzaming mee te nemen bij de versterking van de woningen wordt meegenomen in de aanpak.

Roadmaps

We werkten binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Wat kunnen we na vier jaar over die opgaven zeggen:

Roadmaps

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to

Roadmaps

We werkten binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Wat kunnen we na vier jaar over die opgaven zeggen:

bottom of page