top of page

Samenwerken vanuit vertrouwen

De ambitie van dit thema was het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor focus op duurzaamheid, samenwerking, innovatie en levensduur dominant wordt bij aanbestedingen.

 

Albert Martinus en Edim hadziavdic vertellen in dit interview hoe zij hun samenwerking aanpakken.

Ontwerpen vanuit een integrale visie

Om een veilige en gezonde leefomgeving te borgen voor de toekomst zijn ambitie, verbeeldingskracht en een ‘integrale aanpak’ nodig. Ook het organiseren van ruimte en vastgoed vergt een intensieve samenwerking en interactie tussen mensen en vakgebieden. 

Ben van Berkel en Carolien Gehrels vertellen over het ontstaan van het Ontwerp en Bouwplatform en de handreiking die zij gemaakt hebben om het gedachtengoed verder te brengen.

Kennis en innovatie

Innovatie is een randvoorwaarde voor de grootschalige verduurzaming van Nederland. Die opgave moet snel, betaalbaar en haalbaar worden en daarvoor zijn nieuwe processen en producten nodig.

Doekle Terpstra van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (een initiatief van De Bouwagenda) vertelt waarom een kennis-infrastructuur zo vreselijk belangrijk is om kennis en innovaties uit de markt te koppelen aan kennisinstellingen en de innovatievragen van de overheid en opdrachtgevers.

Digitalisering en informatisering

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. De oplossing voor sneller en beter renoveren en bouwen schuilt niet in harder werken, maar in energie-efficiënter, duurzamer, slimmer en transparant werken. 

De digiGO is een beweging die de digitale infrastructuur ontwikkeld voor de bouw- en technieksector zodat alle informatie straks eenvoudig tussen alle ketenpartners kan 'vloeien'. Zij vertellen waar ze nu staan.

Circulaire bouweconomie

Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken.

Het betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar of biobased zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie van De Bouwagenda heeft een 'basiskamp' ingericht waarop de overheid beleid kan gaan vormen over circulariteit. Dat basiskamp bestaat onder andere uit een materialenpaspoort, een meetinstrument en stimulerende wet- en regelgeving. Elphi Nelissen van de Transitieagenda en Guido Braam, circulair ondernemer, vertellen wat er nodig is om marktpartijen in beweging te krijgen.  

Aanbesteden (wet- en regelgeving)

Een radicale omslag in houding en gedrag voor het innovatief inkopen. Niet noodzakelijkerwijs door het aanpassen van de Aanbestedingswet of reeds bestaande contractvormen, maar juist door het erop aandringen om binnen de wet en de bestaande mogelijkheden optimaal te benutten. En door aan te dringen op het gebruik van een contract- en samenwerkingsvorm die past bij de specifieke opgave.

CROW en PIANOo, worden nu al gezien als dé partijen waar opdrachtgevers, zoals andere overheden, aankloppen met hun vragen over aanbestedingen. Zij zijn op verzoek van De Bouwagenda hun rollen als voorlichters en thought leaders aan het versterken in het Centrum voor Duurzaam Aanbesteden en Contracteren (CeDAC).

Thema's

De Bouwagenda onderscheidt zes dwarsdoorsnijdende thema's die in alle Roadmaps doorwerken. Het betreft de volgende zes thema's:

Thema's

De Bouwagenda onderscheidt zes dwarsdoorsnijdende thema's die in alle Roadmaps doorwerken. Het betreft de volgende zes thema's:

bottom of page